Openlive NFT

OOPENLIVE NFT là nền tảng tiên phong trên Thị trường NFT được xây dựng để trao đổi mã thông báo NFT như các nền tảng NFT phổ biến: Rarible, Opensea, Foundation.OPENLIVE NFT phát triển NFT bằng cách xác minh toán học của các chứng chỉ hoặc giấy phép cá nhân. Các mã thông báo không thể thay thế của OPENLIVE được sử dụng làm đồ sưu tầm và vật phẩm trong trò chơi.

Mã thông báo NFT (NFT) là tài sản kỹ thuật số có giá trị duy nhất và chúng khác với các đối tác tiền điện tử.

Scroll to top